Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 38/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete a személytaxi-szolgáltatás rendjéről, valamint a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről.

 

Részlet:

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Mosonmagyaróvár város közigazgatási területének közterületeire terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerint, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet, valamint a belterületi földrészlet közhasználatra, jármű- vagy gyalogos forgalom részére átadott része, ideértve az ingatlan-nyilvántartás szerinti közforgalom elől el nem zárt magánutakat vagy magánterületeket is.

(3) Mosonmagyaróvár közigazgatási területén taxiállomás létesítése, használata és üzemeltetése, valamint személytaxi-szolgáltatás a vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt feltételeken túl e rendelet szabályai szerint engedélyezhető, végezhető.

(4) A taxiállomás – e rendeletben foglalt szabályok szempontjából – a közterületnek olyan kijelölt része, amely a személytaxi-szolgáltatást végző – más jogszabályban meghatározott kialakítású és felszereltségű – személygépkocsik (a továbbiakban: személytaxi) utasfelvételi céllal történő tartózkodására szolgál.

(5) E rendelet kiterjed minden olyan személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozóra, vállalkozásra, aki Mosonmagyaróvár területén személytaxi-szolgáltatást végez akár rendszeresen, akár időszakos jelleggel. A vállalkozóknak, vállalkozásoknak éves személytaxi-szolgáltatási engedélyt kell váltani minden személytaxi-szolgáltatásban használt személygépkocsira.

2. § E rendelet hatálya alá tartozó taxiállomásokat a személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozás (a továbbiakban: vállalkozás) csak az Önkormányzat által kiadott személytaxi-szolgáltatási engedély (a továbbiakban: személytaxi-szolgáltatási engedély) birtokában használhatja.

3. § (1) Taxiállomás létesítése, KRESZ szerinti jelzőtáblával való ellátása, a burkolati jelek felfestése és az üzemeltetése, tisztán tartása, síkosság-mentesítése a Városüzemeltető és Fenntartó Kft., mint helyi közlekedés-szervező (a továbbiakban: szolgáltató) feladata.

(2) A szolgáltató a taxiállomások használatával, működtetésével összefüggő feladatok végrehajtásával kapcsolatban ügyfélszolgálati irodát tart fenn, ahol mind a szolgáltatást igénybe vevő utasok, mind a vállalkozások a taxiállomásokkal és üzemeltetésükkel kapcsolatos észrevételeiket, panaszaikat előadhatják.

A taxiállomások használata

7. § (1) Taxiállomást csak személytaxik – utasfelvétel céljából történő – várakozására lehet használni. Más járművek a taxiállomást sem megállás, sem várakozás céljára nem használhatják.

(2) A vállalkozásnak csak olyan személytaxija tartózkodhat a taxiállomáson, amelyre vonatkozóan az adott évre vonatkozóan

a) a személytaxi-szolgáltatási engedéllyel rendelkezik,

b) a szolgáltató által kiadott, sorszám szerint nyilvántartott öntapadós matrica az 5. § (7) bekezdés szerint elhelyezésre került.

(3) A taxiállomásokon a személytaxik zárt sorban, érkezési sorrendben, világító szabadjelzővel utasfelvételi céllal várakozhatnak.

(4) A taxiállomás kizárólag az 1. mellékletben meghatározott számú személytaxi várakozására szolgál.

(5) Utasfelvételre való felkészülés érdekében, világító szabadjelzővel személytaxi csak a kijelölt taxiállomásokon várakozhat.

(6) A taxiállomáson várakozó személytaxit annak vezetője nem hagyhatja el.

(7) A taxiállomás használata minden, jogszabályi feltételnek megfelelő személytaxi számára megengedett; megkülönböztetést alkalmazni nem lehet, beleértve a taxiállomás kisajátítás-célú használatát, továbbá a taxiállomásra szabályosan érkező személytaxi akadályozását a taxiállomás használatában.

(8) A taxiállomásra érkező első személytaxinak a taxiállomás közúti jelzőtábla vonalában kell megállnia és a továbbiakban érkező személytaxiknak az útburkolati jellel felfestett területet – egymás után érkezve – folyamatosan kell, szorosan egymás mögött feltölteniük, a kiegészítő táblán jelzett járműszámig. A taxiállomásról távozó taxik helyének sor végéről történő újabb taxikkal való feltöltődését a már ott tartózkodó járműveknek folyamatos felzárkózással kell biztosítaniuk.

(9) Az utasokat a várakozó személytaxik érkezési sorrendjében kell elszállítani, kivéve, ha az utas nem a sorrendben első, hanem a hátrébb álló személytaxit választja. Ez utóbbi esetben az ott várakozó többi személytaxi vezetője köteles az utassal közlekedő személytaxinak a taxiállomás elhagyását elősegíteni.

A taxiállomás jogellenes használatának jogkövetkezménye

8. § (1) A taxiállomás használatával kapcsolatos e rendeletben foglalt szabályok, valamint a személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok betartását a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészeten kívül a szolgáltató jogosult és köteles ellenőrizni, valamint a szükséges intézkedéseket megtenni a jogszabályi előírások szerint.

(2) A szolgáltató az ellenőrzése során tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti, amelynek egy példányát a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság (különös tekintettel a közlekedési hatóság és a polgármester) részére a jegyzőkönyv felvételét követő 15 napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából megküldi. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a szolgáltató írásba foglalt álláspontját is.

A mosonmagyaróvári taxis rendelet teljes verziója ITT olvasható.

A taxis és személyszállító működési és etikai kódexe ITT olvasható.